خانه / مبانی نظری / مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

مبانی-نظری-نقش-های-حسابرسان-و-بازرس-قانونیمبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
دارای ۴۸ صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق    10
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار    11
1-2 مقدمه    11
2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی    12
1-2-2 مجامع شرکت سهامی    13
1-1-2-2 مجمع عمومی عادی    13
2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده    14
2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها    15
1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی    15
2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده    15
3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته    15
4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته    15
3-2-2 سود سهام شرکت ها    16
1-3-2-2 سود هر سهم    16
2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم    16
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی    16
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی    16
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی    17
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی    17
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی    18
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس    18
1-1-6-2 استقلال.    18
1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی    20
2-1-6-2 صلاحیت حرفهای.    24
3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی    24
2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس    24
3-6-2  عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس    25
4-6-2  حفاظت از استقلال حسابرس    25
1-4-6-2 حاکمیت شرکتی:    26
1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی    27
7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان    29
8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی    31
1-8-2تضاد منافع    31
2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت    31
3-8-2 پیچیدگی    31
4-8-2 عدم دسترسی مستقیم    32
9-2 رابطه نمایندگی    32
10-2  انتظارات منطقی و عقلایی    33
11- 2  فرضیه مباشرت (نظارت)    33
12- 2  فرضیه اطلاعات    34
13- 2  ارزش اطلاعات    34
14- 2  بحث کالای عمومی    35
15- 2  بیمه سیاسی    36
16-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی    36
17-2  فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی    37
18-2  نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی    37
19- 2  نقش خاص اجتماعی حسابرسی    38
1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه    39
2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی    39
بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی    40
20-  2 پدیده تغییر حسابرسان.    40
21- 2  دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته    42
1-21- 2  اظهار نظر حسابرس    42
2-21- 2 کیفیت حسابرسی    43
4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی    44
3-21- 2 تغییر مدیریت    44
5-21-2  اهرم مالی    45
6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی    45
7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی    45
8-21- 2 فعالیت تامین مالی    46
9-21- 2   ادغام    46
10-21-2 مشکلات کنترل داخلی    47
22-2 تغییرات ادواری حسابرس    47
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
۱-۲ مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی  و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول  اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.

۲-۲ ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. شرکت های سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند. سهامداران در شرکت سهامی از حقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود و سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حق رأی و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شرکت ها برای پذیرش در بورس اوراق بهادار باید به صورت شرکت سهامی عام باشند. یک شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس چنین شرکتی، پنج میلیون ریال است که بیست درصد آن توسط مؤسسین و باقی مانده توسط مردم پرداخت می گردد. از کل سرمایه حداقل سی و پنج درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت پنج سال و به تصمیم هیئت مدیره پرداخت گردد. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
دارنده سهام به طور کامل از حقوق مالکیت برخوردار است. اشخاصی که سهام جدید شرکت را می خرند، حق مشارکت در سود را به دست می آورند؛ یعنی با خرید سهام جدید از همان حقوق سهامداران قبلی برخوردار می شوند. پرداخت سود سهام عادی مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است. البته قانون تجارت ایران پیش بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باشد، باید حداقل ده درصد آن را بین سهامداران تقسیم کند. با این توضیح، از ویژگی های سهام می توان حق مالکیت، مسئولیت سهامداران، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.

دانلود فایل

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

درباره ی linkfail

همچنین ببینید

مبانی نظری تاریخچه نشر الکترونیکی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. مبانی نظری تاریخچه نشر الکترونیکی مبانی …